Kontakt

Naziv firme: STARDAST d.o.o.
Adresa: Svetog Save 23, 23330 Novi Kneževac, Srbija
Telefon: +381 69/11-99-656 ili +381 230/83-241
Fax: +381 230/83-241
E-mail: info@tobogan.rs
Radno vreme: 8:00-16:00 (ponedeljak-petak)

Puno poslovno ime: Stardast d.o.o.
PIB: 105610277
Matični broj: 20417005
STARDAST d.o.o.  je PDV obveznik.