KVALITET I ODRŽAVANJE DRVENE GRAĐE

 

 

KARAKTERISTIKE DRVETA

Drvo je prirodni proizvod i svi drveni delovi stoga imaju svoje specifične karakteristike. Svako drvo, svaki komad drveta je jedinstven. Prirodne varijacije u strukturi, izgledu i drugim nepravilnostima pojaviće se tokom vremena. Drvo koje se koristi na otvorenom prostoru će biti pogođeno izbledelim bojama zbog atmosferskih uticaja i pokazaće odstupanja u dimenzijama, deformacijama, čvorovima, džepovima smole i pukotinama. To su autentične osobine koje daju masivnom drvetu prirodnu lepotu. Ova prirodna svojstva drveta ne utiču na fizički i mehanički integritet vašeg igrališta.

 

RAZLIČITE DIMENZIJE DRVETA

Vlažnost utiče na zapreminu drveta. U ekstremno sušnim uslovima, drvo se skuplja, tj. smanjuje mu se volumen. To je specifična karakteristika drveta koja je takođe i neizbežna. Različiti nivoi sadržaja vlage u drvetu daju kao rezultat deformaciju i odstupanje u dimenzijama (do 10%).

 

ZELENE MRLJE

Za vreme impregnacije drvo je obojeno zelenom bojom sa konzervansima koji sadrže bakar. Na mestu gde je drvena smola prisutna, zelene mrlje i kristali soli postaju izraženiji I vidljiviji. Ovo je uobičajena pojava i prisutna je u svakom drvetu koje je prošlo proces impregnacije.  Nakon postavke igrališta, vazduh I sunčevi zraci će izvući vlagu iz drveta, te se zatim drvo može ofarbati I samim tim na još jedan način zaštititi. (Preporučuje se da se NE KORISTE boje I farbe koje sadrže lak, kako se ne bi dobila klizava površina)

Savet: Obrusite nečiste površine

 

DEFORMACIJE

Drvo je prirodni proizvod i  nekim slučajevima može se proširiti, smanjiti ili čak razdeeliti. Drvo reaguje na promene vlažnosti promenom volumena. To neminovno dovodi do pukotina i deformacija. To je specifično svojstvo drveta koje se ne može sprečiti. Ove pukotine i deformacije ne utiču na čvrstoću i nisu razlog za reklamaciju.

Obratite pažnju: Pukotine dužine do ¼ dužine drveta i ¼ poprečnog preseka nisu mehanički relevantne!

 

PLESAN

Impregnirano drvo je vrlo vlažno. Posebno u toplijim periodima drvo je podložno plesni ili plesni tokom sušenja. Rezultat su bele mrlje na površini drveta. Ove gljive ne utiču na kvalitet ili jačinu drveta i nisu štetne po zdravlje. Ove spoljašnje nepravilnosti na proizvodu nestaju same od sebe, ali se i lako uklanjaju.

Savet: Nakon isporuke, uklonite zaštitni film kako bi se sprečilo stvaranje kondenzacije ispod filma, što će izazvati mrlje i plesan na drvetu.

 

RAZLIČITOST BOJA - DISKOLORACIJA

Tokom impregnacije, sušenja i skladištenja, određeni drveni delovi mogu biti prekriveni odnosno naslagani jedno na drugo, te samim tim jedan deo drvene građe će biti zaklonjen od svetlosti. S druge strane, drugi delovi su izloženi svetlu. Svetlost izaziva reakciju u drvetu kao i u konzervansu, koji se prvo pretvara u smeđu boju, a zatim gubi boju i nestaje lokalno.

Savet: Nakon nekoliko nedelja izlaganja sunčevoj svetlosti, drveno igralište dobija svoju jedinstvenu boju, budite strpljivi. Svakako savetujemo, da se kasnije drvo tretira bojama na vodenoj bazi kako bi se pravilno održavalo i dobila još bolja zaštita.

 

ČVOROVI

U odabranom drvetu mogu se pojaviti čvorovi. Čvor je okrugli, ovalni ili nepravilni oblik gustog i tamnog drveta na mestu gdje je grana rasla. Čvorovi, godišnji prstenovi, pukotine i male nesavršenosti pripadaju prirodnim svojstvima drveta i stoga mu daju svoj specifičan karakter.

 

NEPRAVILNOSTI

Na nekim drvenim delovima mogu se pojaviti grube mrlje i krhotine. Uprkos pažljivom izboru i proizvodnji, neke od ovih grubih tačaka se ne mogu izbeći. U zavisnosti od vrste drveta, ove grube tačke nastaju uglavnom oko čvorova i na spoljnim krajevima. Ovi estetski defekti čine nerazdvojni deo drveta i ne utiče na njegovu čvrstoću i nisu razlog za reklamacije.

 

SMOLA

Sve crnogorične vrste sadrže džepove smole. Zbog uticaja sunčeve svetlosti moguće je da će u prvoj godini smola izaći iz svežeg, nedavno izrezanog drveta. Lepljiva, propuštena smola (žućkaste boje) može se kristalizovati na površini drveta. Ovi procesi su prirodni i smatraju se normalnim.

Savet: Smola se lako može ukloniti struganjem čvrstom četkom ili nožem za gletovanje. Ako je potrebno, možete koristiti i specijalni agens za uklanjanje smole na bazi alkohola.

 

 

ODRŽAVANJE

Boja drveta se vremenom menja usled vremenskih utIcaja i utIcaja sunčeve svetlosti. Impregnacija je zaštita od truleži drveta, a NE PREDSTAVLJA dekorativnu završnu obradu. Ovo prirodno starenje nema uticaja na trajnost i ne dovodi do gubitka kvaliteta drveta. Ako želite da sačuvate originalnu boju drvenih delova, u tom slučaju drvo možete tretirati posebnim uljem za drvo ili bojom / lakom na bazi vode / boje. Farbanje će pružiti dodatnu zaštitu od truleži drveta, odlažiti proces starenja i malo sprečiti pucanje drveta.

Savet: Što je izabrana boja tamnija, prirodnije starenje je manje vidljivo.