Moduli sa Tornjevima

lodge+minimarket

Lodge + Mini Market Modul

Proizvod sadrži Jungle Lodge i Mini Market Modul.

Jungle Lodge sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

StarOscopeTM - Teleskop

110.400,00 RSD
Shelter + Bridge Modul

Shelter + Bridge Modul

Proizvod sadrži Jungle Shelter i Bridge Modul.

Jungle Shelter sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Ladder – merdevine

157.400,00 RSD
lodge+climb

Lodge + Climb Modul

Proizvod sadrži Jungle Lodge i Climb Modul Xtra.

Jungle Lodge sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

StarOscopeTM - Teleskop

134.400,00 RSD
Palace + Swing Modul 1 ili 2

Palace + Swing Modul 1 ili 2

Proizvod sadrži Jungle Palace i Swing Modul 1/2

Jungle Palace sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Climbing Wall - zid za penjanje

PeekOscopeTM - periskop

140.400,00 RSD
Shelter + Balcony Modul

Shelter + Balcony Modul

Proizvod sadrži Jungle Shelter i Balcony Modul.

Jungle Shelter sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Ladder – merdevine

112.800,00 RSD
Barn + Mini Picnic 160 Modul

Barn + Mini Picnic 160 Modul

Proizvod sadrži Jungle Barn i Mini Picnic 160 Modul.

Jungle Barn sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Climbing Wall - zid za penjanje

171.400,00 RSD
cubby+minimarket

Cubby + Mini Market Modul

Proizvod sadrži Jungle Cubby i Mini Market Modul.

Jungle Cubby sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Climbing Wall - zid za penjanje

Steerin Wheel - volan

Ladder – merdevine

127.400,00 RSD
Cubby + Bridge Modul

Cubby + Bridge Modul

Proizvod sadrži Jungle Cubby i Bridge Modul.

Jungle Cubby sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Climbing Wall - zid za penjanje

Steerin Wheel - volan

Ladder – merdevine

166.400,00 RSD
shelter+climb

Shelter + Climb Modul

Proizvod sadrži Jungle Shelter i Climb Modul Xtra.

Jungle Shelter sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Ladder – merdevine

142.400,00 RSD
Playhouse L + Swing Modul 1 ili 2

Playhouse L + Swing Modul 1 ili 2

Proizvod sadrži Jungle Playhouse L i Swing Modul 1/2

Jungle Playhouse L sadrži:

162.400,00 RSD
cubby+balcony

Cubby + Balcony Modul

Proizvod sadrži Jungle Cubby i Balcony Modul.

Jungle Cubby sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Climbing Wall - zid za penjanje

Steerin Wheel - volan

Ladder – merdevine

121.800,00 RSD
Villa + Mini Market Modul

Villa + Mini Market Modul

Proizvod sadrži Jungle Villa i Mini Market Modul.

Jungle Villa sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Ladder – merdevine

1 Step Ladder - merdevine

Climbing Wall - zid za penjanje

121.000,00 RSD
Cottage + Playhouse Modul 145

Cottage + Playhouse Modul 145

Proizvod sadrži Jungle Cottage i Playhouse Modul 145.

Jungle Cottage sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Ladder – merdevine

124.400,00 RSD
villa+bridge

Villa + Bridge Modul

Proizvod sadrži Jungle Villa i Bridge Modul.

Jungle Villa sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Ladder – merdevine

1 Step Ladder - merdevine

Climbing Wall - zid za penjanje

160.000,00 RSD

Stranice