Shelter + Climb Modul

shelter+climb
Šifra:
ShelterClimbMXtra
Cena:142.400,00 RSD

Proizvod sadrži Jungle Shelter i Climb Modul Xtra.

Jungle Shelter sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Wavy Star Slide Long – tobogan od 265cm

Ladder – merdevine

Sandbox – peščanik

Sandpit cover 120x130 – zaštitna mreža za peščanik

Ground cover – folija za peščanik

Bumper PadTM x2 – zaštitna površina

Jungle FlagTM - zastavica

Handgrips x4 – rukohvati x4

Bolt Caps – plastične kapice za pokrivanje šrafova

Metal brackets – metalni držači

Ground Anchors plate – Ankeri x 4

Instruction manual - Uputstvo za upotrebu

Toolset - Alat za sastavljanje

Hardware – šrafovi, platne, matice i dr.

Sandpad & Leveller - Brusni papir i libela

Product Identification – identifikacija proizvoda

Safety Ball - Lopta

Jungling Cards™ - Pozivnice za igralište

Climb Modul sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Climbing Wall - zid za penjanje

Climbing Net - mreža za penjanje

Swing Seat - sedište za ljuljašku

Swing Rope - konopac za ljuljašku

Rope Locks - krajevi konopca za podešavanje dužine

Swin Hook x2 - kuke za ljuljašku

Safety Mesh - zaštitna mrežica

Bumper PadTM – zaštitna površina

Handgrips x4 – rukohvati x4

Bolt Caps – plastične kapice za pokrivanje šrafova

Metal brackets – metalni držači

Ground Anchors plate x2 – Ankeri

Instruction manual - Uputstvo za upotrebu

Toolset - Alat za sastavljanje

Hardware – šrafovi, platne, matice i dr.

Product Identification – identifikacija proizvoda

Safety Ball - Lopta

Climb Modul 1/2 sadrži:

Pakovanje drvene građe isečene na meru

Konopac - mreža za penjanje

Swing Seat - sedište za ljuljašku

Swing Rope - konopac za ljuljašku

Rope Locks - krajevi konopca za podešavanje dužine

Swin Hook x2 - kuke za ljuljašku

Bolt Caps – plastične kapice za pokrivanje šrafova

Ground Anchors plate x2 – Ankeri

Instruction manual - Uputstvo za upotrebu

Toolset - Alat za sastavljanje

Hardware – šrafovi, platne, matice i dr.

Product Identification – identifikacija proizvoda

Slični proizvodi: